Protokol postupanja u uvjetima opasnosti od zaraze bolešću Covid – 19

Temeljem prijedloga Uputa HZJZ za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu, te Preporuka za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću Ministarstva znanosti i obrazovanja, ravnateljica Dječjeg vrtića Kućica od licitra, Pula, donosi

 PROTOKOL POSTUPANJA U UVJETIMA OPASNOSTI OD ZARAZE BOLEŠĆU COVID – 19

 Protokol postupanja potpuno je usklađen s uputama HZJZ u kojima se osigurava smještaj djece rane i predškolske dobi.

 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u uputama za dječje vrtiće preporučuje ostanak kod kuće djece s kroničnim bolestima: bolesti dišnog sustava, kardiovaskularnim bolestima, šećernom bolesti, malignim bolestima, imunodeficijencijama, zatim djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima, kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju neku od tih bolesti.

 • HZJZ također potiče ostanak kod kuće sve djece za koju se to može , kako bi se osigurati uvjeti koje propisuje HZJZ i siguran smještaj djece čiji roditelji nemaju drugu mogućnost smještaja djece. 2 TEMELJNE ODREDNICE Djeca s kroničnim bolestima ili u doticaju s kroničnim bolesnicima. 1. U vrtić ne mogu dolaziti djeca koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu ili u ustanovi) ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaražena s COVID-19 ostaju kod kuće te ih roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi u ustanove. 2. U vrtić može doći potpuno zdravo dijete iz obitelji s oba zaposlena roditelja , kod kojih ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece 3. Roditelj je dužan potpisati pisanu izjavu kojom potvrđuje da je upoznat s ovim uputama u cjelini, prije uključivanja djeteta u ustanovu.

 ORGANIZACIJA PROSTORA

 Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa djece

 · prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svijetla),

 · prostorija koja se može dobro provjetriti vanjskim zrakom,

 · u neposrednoj blizini prostorije je toalet koji koristi isključivo ta odgojno obrazovna grupa

 · u prostoriji je potrebno organizirati prehranu djece (obroci se mogu dostaviti u prostoriju te konzumirati u prostoriji), a djeci ih dijeli odgojitelj

 · Prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum

 · U prostor u kojem borave djeca izbjegavati svaki ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) tako dugo dok su djeca u prostoriji

 3 ORGANIZACIJA RADA

 Boravak u vrtićima neophodno je organizirati na sljedeći način:

 1. Odgojno-obrazovne skupine djece s manjim brojem uvijek iste djece (po mogućnosti do 9 djece u grupi i jedan odgajatelj što ukupno daje po mogućnosti 10 osoba . Nakon formiranja skupine djece, 14 dana od početka primjene ovih uputa uključujući neradne dane, ne primaju se nova djeca u skupinu

 2. Za jednu grupu djece brine jedan odgajatelj /odnosno dva u slučaju cjelodnevne potrebe smještaja djeteta. Odgojitelji rade bez „preklapanja“

 3. Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti vrtićima ili organizirani izlazak iz vrtića veće skupine djece (primjerice kazališne predstave, izvannastavne aktivnosti isl.).

 4. Neophodno je osigurati ulazak što manjeg broja osoba u vrtić ULAZAK SVIH ZAPOSLENIKA U OBJEKT I NAČIN KORIŠTENJA RADNE OBUĆE I ODJEĆE

 • Svaki zaposlenik treba imati dva kompleta radne odjeće i dvije pamučne majice koje su perive na 95 C.

 • Radna odjeća i obuća mora biti jasno označena kako se ne bi zamjenjivala.

 • Radna odjeća svakog zaposlenika nalazi se u garderobi koja je potpuno čista i oslobođena nepotrebnih stvari i odjeće.

 • Osobna odjeća se mora skinuti i odložiti u garderobu.

 • Cipele se moraju poprskati sredstvom za dezinfekciju prije nego ih se odloži na policu.

 • Obavezno se mora obući pamučna majica i čista zaštitna odjeća i obuća.

 • Papuče se prije oblačenja moraju poprskati sredstvom za dezinfekciju.

 • Ruke se moraju dezinficirati sredstvom za dezinfekciju Zaposlenici koji nisu u neposrednom procesu, ne mogu se kretati kroz prostor nakon završetka radnog vremena.

 4 ORGANIZACIJA RADA ZAPOSLENIKA

 • U vrtić nije dozvoljen ulazak zaposlenicima koji nisu raspoređeni na posao tog dana

• U vrtiću treba biti najmanji mogući broj djelatnika u isto vrijeme, ali opet dovoljan broj da je moguće organizirati skrb za djecu u malim skupinama

• Posteljina i tekstil se pere na temperaturi 60-90◦ C dva puta na tjedan.

 ORGANIZACIJA ULASKA ODGOJITELJA U PROCES

 Svaki zaposlenik zadužuje tri ZAŠTITNE MASKE. Svaki dan prije ulaska u proces mora staviti čistu masku kako bi se koristila u svim situacijama, s posebnim naglaskom na situacije kod kojih je potreban dodatni oprez:

 • situacije koje zahtijevaju bliži kontakt s djecom ili odraslima po procjeni zaposlenika (primjerice, promjena zdravstvenog statusa djeteta tijekom dana, pad djeteta u vrijeme boravka na zraku ili u prostoru vrtića, potreba bližeg kontakta zbog plakanja djeteta ili neke druge situacije koja iziskuje bliži kontakt)

 • JEDNOKRATNE RUKAVICE koriste se u određenim situacijama koje su naznačene za svaku skupinu zaposlenika posebno. Preporuka je učestalo prati ruke sapunom i toplom vodom.

 • Odgojitelji u boravku na zraku moraju imati OSOBNU OBUĆU. U slučaju nepredviđene potrebe ulaska u prostor, obavezni su staviti jednokratne nazuvke koje nakon upotrebe bacaju u koš za smeće. Isto važi i za sve zaposlenike u situacijama ulaska i izlaska iz objekta.

 • DEZINFEKCIJA MOBITELA – Svi zaposleni obavezno moraju odmah po ulasku dezinficirati vlastite mobitele

 • PREPORUKA SVIM ZAPOSLENICIMA – učestalo prati ruke sapunom i toplom vodom sebi, ali i djeci.

 • Na samom ulazu u prostor smještaja djeteta treba osigurati dezinfekciju potplata.

• Zaposlenici koji zbog prirode posla trebaju kontinuirano kretanje iz objekt u objekt trebaju imati dnevne jednokratne nazuvke pri ulasku u prostor

 5 ORGANIZACIJA RADA I ODGOJNO OBRAZOVNI RAD ODGOJITELJA

 • Odgojitelji rade u sedmodnevnim smjenama

• Prihvaćaju/predaju djecu ritmom dolaska/odlaska djece.

 • Dijete ulazi po utvrđenom protokolu te pere ruke sapunom i vodom prije uključivanja u odgojno obrazovni proces

 • Posebno vode računa o obvezi dostave ispričnice ako je dijete bilo odsutno ili obvezi dnevne prijave izostanka djeteta e-mailom (obiteljski razlog).

 • Maksimalno se pridržavaju uputa o distanciranju koliko god je to moguće.

 • Provode najviše vremena na zraku s djecom koristeći se didaktikom koja se može ručno dezinficirati ili baciti nakon upotrebe (jednokratno).

 • U planiranju odgojno-obrazovnih sadržaja i ponude didaktike prednost daju igračkama koje se lako dezinficiraju. Zabranjeno je korištenje rastresitih materijala kao što su kinetički pijesak, glina, kukuruz, riža te svih igračaka koje se ne mogu oprati BORAVAK NA ZRAKU

 • Preporučuje se boravak djece na otvorenom prostoru, kada god je moguće

 • Neophodno je izbjegavati aktivnosti koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje kao i brzo trčanje i druge oblike brzog kretanja djece.

 • Ako se takve aktivnosti ne mogu izbjeći, neophodno je povećati razmak između djece tako da razmak bude što je moguće veći a svakako veći od 2 m. ODGOJITELJI DJECU TREBAJU POTICATI :

• Da ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta, primjereno razvojnoj dobi

 • Da redovito i pravilno peru ruke prije ulaska u svoju proces, prije i nakon jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa, uvijek kada ruke izgledaju prljavo • Da tijekom pranje ruku trebaju koristiti tekuću vodu i sapun 6

 • Da nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku koristite papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja trebaju odbaciti u koš za otpad s poklopcem.

 • Da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke

• Da se prilikom kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba

 ODRŽAVANJE PROSTORA, NAMJEŠTAJA I DIDAKTIKE U ODGOJNIM SKUPINAMA

 Zaposlenice ulaze u objekt po utvrđenom protokolu ulaska u objekt .Uz svoj redovan rad, a u uvjetima opasnosti zaraze COVID-19, pojačano će se provoditi slijedeće mjere:

 • Maksimalno zračenje prostora u svim situacijama koje to omogućavaju, s posebnim naglaskom na provjetravanje u dijelovima dana kada djeca nisu u prostoru. Tijekom dana držati otvorenim prozore pazeći na propuh.

 • U nepredviđenim situacijama koje kontaminiraju prostor boravka djece ili sanitarni čvor, odmah izvršiti pranje i dezinfekciju tog dijela prostora.

 • Obvezno pranje stolova vodom i deterdžentom za odmašćivanje te predviđenim dezinfekcijskim sredstvom više puta tijekom dana te obavezno prije pripreme i serviranja obroka prema važećem načinu rada.

 Nakon što se djeca izmaknu iz prostora (u vrijeme boravka na zraku ili popodnevnog odmora):

• oprati sve raspoložive podove mješavinom vode, sredstva za čišćenje podova i dezinfekcijskog sredstva prema omjeru koji je propisan od strane proizvođača

 • prebrisati stolove, stolice, sanitarne čvorove, prostore garderobe, kvake i vrata te staklene površine koje su u doticaju s rukama djece kako bi prostor bio higijenski ispravan za djecu nakon dnevnog odmora

 7 IGRAČKE:

• Pregledati korištene igračke u vrtićkim skupinama i brisati prema potrebi i načinu korištenja. Na kraju dana, prebrisati ih maksimalno koliko je to moguće. Ako je ikako moguće potrebno je izložiti didaktičku opremu i igračke da se osuše na suncu. Nakon popodnevnog izlaska djece na zrak/odlaska kući, provesti redovne mjere čišćenja, provjetravanja i dezinfekcije prostora prema protokolu i prilogu.

 • Dodirne točke kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima, ploče dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene a najmanje 2 puta dnevno. Izbjegavajte koristiti klimatizacijske i ventilacijske uređaje. Čišćenje se provodi u vrijeme kada su djeca vani ili nakon odlaska djece.

 PRIPREMA PROSTORA ZA SPAVANJE

 • Krevetići za dnevni odmor djece, stolovi za jelo razmiču se tako da djeca leže/sjede na udaljenosti od 2 metra i to svako dijete uvijek na istom mjestu U posebno odvojenim prostorima za popodnevni odmor potrebno je :

 • Provjetriti prostoriju minimalno 30 minuta prije upotrebe.

 • Dezinficirati podove na protokolom utvrđeni način. • Krevetiće razmaknuti na propisanu udaljenost od 2 metra.

 • Posteljinu mijenjati dva puta tjedno. U situacijama koje to traže, posteljina se može mijenjati i češće.

 • Obavezno dezinficirati krevete prije stavljanja nove posteljine.

 • Posteljinu uvijek spremati u predviđene vreće prije slaganja krevetića jednog na drugi.

 8 ODRŽAVANJE PROSTORA KUHINJE

 Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama za čijim uslugama postoji neodgodiva potreba uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće. ZAPOSLENICI U KUHINJI OBAVEZNO:

 • Brišu dezinfekcijskom otopinom sve posude dostavljača (uz obvezne mjere koje provodi sam dostavljač hrane) kako bise izbjegla moguća kontaminacija tijekom transporta te obrok posluživao na higijensko ispravan način.

 • Provode ostale poslove vezane uz kuhinju i njeno održavanje prema naputcima higijensko-epidemiološke službe

 • Na ulazu u vrtić neophodno je postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku odraslih s uputom za korištenje (djeca predškolske dobi ne dezinficiraju ruke već se pojačano provodi pranje ruku sapunom i vodom).

 POSEBNE ZDRAVSTVE MJERE

  1. MJERENJE TEMPERATURE I PRAĆENJE POJAVE SIMPTOMA KOD ZAPOSLENIKA DNEVNO MJERENJE TEMPERATURE

 • Svi zaposlenici i imaju obavezu mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao i nakon

 Pri ulasku u garderobu /izlasku iz garderobe svaki zaposlenik ima obvezu:

• Izmjeriti tjelesnu temperatura beskontaktnim toplomjerom . Kod zaposlenika s povišenom temperaturom izmjerenom beskontaktnim toplomjerom (37,2oC i veća) , preporuča se ponoviti mjerenje standardnim toplomjerom pod pazuhom te se o povećanoj temperaturi zaključuje temeljem rezultata mjerenja pod pazuhom.

 • U slučaju povećane tjelesne temperature ne smiju dolaziti na posao već se javljaju telefonom ravnateljici i izabranom liječniku obiteljske medicine. S temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno  raditi, brinuti se o djeci, niti dolaziti u prostor poslodavca odnosno ustanove, što je i inače nužno u radu ovakvih ustanova.

 • Zaposlenici kojima se povisi tjelesna temperaturom i/ili se pojave respiratorni problemi odmah napuštaju radna mjesta (prethodno obavještavaju ravnatelja o ovoj činjenici), te se javljaju telefonom svom izabranom liječniku koji ih upućuje na testiranje.

 • Zaposlenika treba zamijeniti drugi zaposlenik

 • Zaposlenici DNEVNO unose u EVIDENCIJSKU KNJIGU vrijednosti izmjerene tjelesne temperature

• Evidencijske knjige nalazit će se u garderobnom prostoru zaposlenika

  • POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE NA COVID-19

 U slučaju sumnje na kontakt djelatnika sa zaraženim ili oboljelim od COVID-19 ili drugog razloga za sumnju da se kod djelatnika radi o zarazi COVID-19, kod povišene tjelesne temperature i/ili respiratornih simptoma (kašalj itekuće disanja-kratak dah), djelatnik odmah: • Obavezno i hitno telefonsko obavješćivanje liječnika koje provodi ravnateljica ustanove u slučaju sumnje na COVID-19 kod zaposlenika ili djece

 • Ukoliko takva sumnja postoji u obitelji roditelj/skrbnik ima obavezu hitno telefonom obavijestiti ravnatelja

 Ravnateljica:

• Odmah telefonom obavještava nadležnog epidemiologa

 • Žurno obavještava nadležnog epidemiologa u slučaju grupiranja sumnje ili zaraze covid-19 (2 i više djelatnika i/ili djece sa sumnjom iz iste skupine i sl.).

 • U slučaju saznanja za mogućeg prenositelja/mogući izvor infekcije svaki zaposlenik dužan je odmah obavijestiti ravnatelja.

 • Ako djeca razviju simptome koji ukazuju na COVID infekcije tijekom boravka u ustanovi, ravnatelj odmah obavještava roditelje, koji u najkraćem roku moraju doći po dijete.

 10 Protokolarnih preporuka dužni su se pridržavati svi zaposlenici vrtića Molimo sve zaposlenike za potpuno pridržavanje svih navedenih mjera, kako bi zajedničkim snagama i vlastitom odgovornošću spriječili mogućnost pojave zaraze zbog naših propusta.