Pravni podaci

Nadležni sud

Trgovački sud u Pazinu

MBS

130013264

OIB

99213168665

Status

Bez postupka

Naziv

Dječji vrtić KUĆICA OD LICITRA

Sjedište/adresa

Pula (Grad Pula – Pola)
Mutvoranska 2

Adresa elektroničke pošte

dvlicitar@gmail.com

Pravni oblik

ustanova

Djelatnosti

*redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbti djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima
*programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju
*programi za darovitu djecu predškolske dobi
*programi za djecu pripadnike etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
*programi predškole
*programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog i športskog sadržaja

Osnivači/članovi društva

VANJA BOSNIĆ

Osobe ovlaštene za zastupanje

Jagoda Radoš, Ravnatelj – zastupa samostalno i pojedinačno – imenovana odlukom od 22.04.2014.g.

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Odluka o osnivanju donesena je dana 06. listopada 2006. godine, te je 16. siječnja 2007. godine izmijenjena u dijelu koji se odnosi na osobu privremenog ravnatelja.

Statut:

Statut od dana 30. ožujka 2007.g.
Statut od 30. ožujka 2007.g. izmjenjen je Odlukom upravnog vijeća od 07.10.2013. uz suglasnost osnivača od 07.10.2013. godine, na način da su izmjenjene sve odredbe u cijelosti, te su članci od 1. do 50. zamjenjeni novim člancima od 1. do 65. i to: opće odredbe, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i predstavljanje, pečat i štambilj, unutarnje ustrojstvo, programi dječjeg vrtića, radno vrijeme, upis djece, tijela dječjeg vrtića, stručno tijelo, radnici dječjeg vrtića, roditelji i skrbnici djece, financiranje i imovina dječjeg vrtića, opći akti, suradnja sa sindikatom, javnost rada, poslovna i profesionalna tajna, zaštita i unaprjeđenje čovjekovog okoliša, zabrana promidžbe i prodaje, prijelazne i završne odredbe, te je usvojen Statut dana 07.10.2013. godine koji je stupio na snagu dana 15.10.2013. godine.

Ostali podaci

Sredstva za početak rada u iznosu od 5.000,00 kn osigurava osnivač.