O vrtiću

Dječji vrtić Kućica od licitra djeluje na području grada Pule na dvije lokacije i ima šest odgojnih skupina (3 jasličke i tri vrtićke skupine):

 • 1 jaslička i 1 vrtićka skupina- Mutvoranska 2 (kod Kauflanda)
 • 1 jaslička i 1 vrtićka skupina- Mutvoranska 2A (kod Kauflanda)
 • 1 jaslička i 1 vrtićka skupina- Gortanova 2, Sisplac (kod novog bazena).

Vrtić je osnovan 07.03.2007. godine.

Radno vrijeme vrtića je od 06.30 do 16.30 h.

Vrtić je uvijek otvoren, osim vikendom i blagdanom, a u ljetnim mjesecima (7. i 8. mjesec) i Božićnom periodu (od 24.12. do 06.01.) rade dežurne skupine.

Osnivač  vrtića: Vanja Bosnić

Ravnateljica vrtića je pedagoginja-psihologinja Jagoda Radoš.

Zaposlenih imamo 15 djelatnika, od toga 13 odgojitelja. Zajedničkim radom i trudom stvorili smo lijepo mjesto igre i učenja. Svakodnevno nastojimo osigurati okruženje u kojem će se djeca, ali i njihovi roditelji i djelatnici osjećati dobrodošlo, zadovoljno i sretno.

U vrtiću se provodi redoviti cjelodnevni deset satni program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Kroz igru kao prirodnu aktivnost predškolskog djeteta, nastojimo  probuditi  interes za komunikaciju , razumijevanje i izražavanje, te stvarati  i njegovati pozitivan odnos prema jezičnom izričaju, kulturnoj baštini i običajima.

U vrtićkoj skupini se provodi Rano učenje talijanskog jezika kroz 10-satni program verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Program predškole  inkludiran je u redoviti program za djecu u  godini prije polaska u školu. Provodi se kontinuirano tijekom pedagoške godine.

 • Poticanje kreativnog izražavanja ideja, iskustva i osjećaja djece u raznim umjetničkim područjima
 • Poticanje na njegovanje vlastite kulturno – povijesne baštine
 • Poticanje na iskazivanje i realizaciju vlastitih ideja i interesa te razvoj kritičkog mišljenja
 • Stvaranje primjerenog okruženja za spontano bogaćenje rječnika, kvalitetno izražavanje i razvoj razumijevanja, slušanja, govora i jezika, odnosno razvoj predčitačkih i grafomotoričkih vještina.

S djecom odlazimo na izlete, kazališne predstave, posjete raznim ustanovama . Sudjelujemo u raznim manifestacijama:

 • Obilježavanje dana planeta Zemlje
 • Dan Grada Pule
 • Dječjoj Olimpijadi
 • Dani Antike
 • Cukijada
 • Dani kruha
 • Dan jabuka
 • Dan mama i tata
 • Dječji tjedan
 • Montelibrić
 • Dan kazališta..

Uključujemo se u razne humanitarne akcije.

Organiziramo druženje s roditeljima kroz razne radionice, te predstavljanje njihovih zanimanja u vrtiću u vrijeme dana očeva ili majčinog dana.

Odgojitelji i ravnatelj redovito sudjeluju na stručnim usavršavanjima.

Za sve informacije, vrata našeg vrtića uvijek su vam otvorena.