Dobrodošli u dječji vrtić

KUĆICA OD LICITRA

Pula

Redoviti program

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2021/2022. izradili smo s ciljem poticanja cjelovitog razvoja djeteta, uvažavajući individualne razvojne potrebe i mogućnosti djeteta.
Program se provodi u skladu sa suvremenom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja, polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegove osobnosti, u stalnoj interakciji s obitelji i okruženjem.
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada izrađen je i provodit će se u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje.

Cjelodnevni program u trajanju od 10 sati: od 6,30 do 16,30 sati.

Program predškole

U Program su uključena djeca polaznici našeg redovitog desetosatnog programa u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program se provodi svakodnevno i u sklopu je redovne cijene vrtića. Program je u postupku verifikacije od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Detaljnije o programu rada pročitajte u Dokumentima.

Program ranog učenja talijanskog jezika

U program su uključena sva zainteresirana djeca, polaznici našeg redovitog desetosatnog programa od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu. Program se provodi svakodnevno, kroz 10 satni program.